Pădurea peisagistică de la Afumaţi

Pădurea peisagistică de la Afumaţiîn suprafaţă de 235 ha, face parte din renumiţii “Codrii Vlăsiei”. Pădurea Afumaţi este formată din diverse specii de foioase – stejar, fag, arţar, salcâm, tei, în amestec sau în masive. Vegetaţia ierboasă este predominant reprezentată de graminee şi leguminoase. Fauna de pădure este reprezentată de cerbul lopătar.

Aflată la numai 16 km de capitală, cu un veritabil covor vegetal şi floral aproape pe tot parcursul anului, pădurea Afumaţi, poate oferi un veritabil loc de petrecere a timpului liber în natură.


Consideraţii generale despre flora şi fauna din zona comunei Afumaţi

Situată în Câmpia Dunării, Comuna Afumaţi corespunde, din punct de vedere al florei si faunei, zonei de silvostepa.

Există o varietate a speciilor, de la cele ierboase la cele arborescente.

Vegetaţia ierboasă este reprazentată în special de : urzica, brusture, laurul porcesc cu flori mari şi albe ca nişte pâlnii şi măselariţă cu flori gălbui, de buruieni, printre care: loboda, pirul si mohorul dar şi plante medicinale: ciuboţica cucului, coada şoricelului, păpădia şi traista ciobanului.

Tot aici primavara găsim: ghiocelul, vioreaua, rodul pamântului, brebenelul, untişorul, fraguliţa.

Vegetaţia arborescentă

Pe teritoriul comunei Afumaţi pădurea ocupa in 1988 o suprafaţă de 479ha, repartizată astfel:

  1. Pădurea Mare (270ha) situată în partea central-nordică a comunei;
  2. Pădurea Golăşei (170ha) situată în extremitatea nord-estica a comunei;
  3. Pădurea Strava (Şindriliţa – 35ha) situată în partea estica a comunei.

Dintre arborii pe care îi întalnim aici, specia principală o formează stejarul sau tufanul, cum i se spune in această zonă ocupând peste 80% din numărul exemplarelor pe unitate de suprafaţă, urmată de carpen, cu aproape 15%. Alaturi de acestea gasim si tei, salcâmi, iar la poalele pădurii arbuşti reprezentaţi prin: gherghinari, lemn câinesc, porumbar, maceş, sanger etc.

În momentul de faţă, pădurea Afumaţi se înfăţişeaza sub forma unor parcele fragmentate de fâşii ocupate de culturi.

Vegetaţia acvatică

Se dezvolta în porţiunile mai joase ale Văii Pasarea şi în Valea Batalului (pe râul Şindriliţa), unde apar frecvent: rogozul, pipirigul, papura şi mai ales trestia.

În apă găsim: lintiţa, mătasea broaştei şi bradişul, iar în apropierea malurilor se întalnesc plante fixate în mâlul de pe fundul apei: nufărul alb, nufărul galben, ciulinul de baltă şi broscăriţa.

Fauna

Câmpia, ca principala formă de relief a comunei Afumaţi , reprezintă un mediu de viaţă uniform, unde trăiesc destul de puţine păsări printre care cele mai cunoscute sunt: vrabia, rândunica migratoare, cioara, stăncuţa, prepeliţa, graulul si ciocârlia, dar şi păsări răpitoare precum: eretele alb, şorecarul mare şi uliul.

Mamiferele caracteristice zonei raman rozatoarele: popandăul, hârciogul, şoarecele de câmp, orbetele sau caţelul pamântului şi şobolanul de câmp.

Fauna zonei cuprinde şi numeroase specii de insecte: lacuste, cosaşi, greieri graşi şi calugăriţe.

Fauna acvatică

Reprezentă atracţia turistică cea mai mare, primul loc fiind ocupat de fauna piscicola alcătuita din diferite specii de apă dulce: bibanul, crapul, plătica, rosioara, linul etc.