PRIMĂRIA COMUNEI AFUMAŢI

Primăria Comunei Afumaţi este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Afumati privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate.

Primarul, Viceprimarul, Secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Comunei Afumaţi care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

Primarul este şeful administraţiei publice locale a comunei Afumaţi şi al aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce şi controlează, conform art. 66(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 286/2006.

Primăria Comunei Afumaţi reprezintă administraţia publică locală prin care se realizează autonomia locală în comună. Autoritatea publică este reprezentată de consiliul local, ca autoritate deliberativă, şi primar, ca autoritate executivă. Consiliul local şi primarul se aleg în condiţiile prevăzute de Legea privind alegerile locale.

Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comună, în condiţiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 286/2006.