Comuna Afumaţi

Comuna Afumaţi este situată la NE de inelul de centură feroviar şi rutier al capitalei, prin care se limitează de comuna Voluntari, la SV. Are ca vecini următoarele teritorii administrativ-teritoriale:

  • la N comuna Dascălu;
  • la NE comuna Petrăchioaia;
  • la SE comuna Găneasa;
  • la S comunele Pantelimon şi Dobroieşti;
  • la SV orasul Voluntari;
  • la V comuna Stefăneştii de Jos;

Localitatea Afumaţi şi teritoriul administrativ aferent sunt situate de o parte şi de alta a văii Pasărea, comuna fiind traversată în treimea dinspre SV de această vale, afluent al râului Dâmboviţa, în cadrul unităţii geografice cunoscută sub numele de Câmpia Vlăsiei şi anume zona de contact a acestei unităţi cu câmpia Mostiştei de Sus. Condiţiile geografice oferite de unităţile menţionate au constituit elemente favorabile atât pentru apariţia aşezării în această parte cât şi pentru dezvoltarea ei.

Comuna Afumaţi se află în partea centrală a Câmpiei Române, mai precis in Câmpia Vlăsiei, având o altitudine ce variază între 66-80m. Este zona unde altădată se întindeau vestiţii Codrii ai Vlăsiei. Astăzi este o regiune agricolă importantă.

Poziţia sa la numai 16 km depărtare de Bucureşti (faţa de km 0 – Piaţa Universităţii), a constituit o situaţie foarte favorabilă dezvoltării satului Afumaţi, atât din punct de vedere economic cât şi social-cultural. De asemenea, amplasarea sa pe şoseaua naţională nr. 2 (DN 2), în acelaşi timp, pe drumul european E 85 şi E 60, a favorizat, prin legături facile cu regiunea înconjurătoare – Bucureşti – o dezvoltare complexă şi destul de rapidă. La NE de Valea Pasărea, comuna e străbătută de DJ 100. Perpendicular pe această arteră judeţeană, comuna e traversată la NE de DJ 402.

Comuna Afumaţi este formată dintr-un sat, are o suprafaţă de 6787 ha şi face parte, din punct de vedere administrativ, din judeţul Ilfov. Este situată în NE oraşului Bucureşti, la aproximativ 26°06´40˝ longitudine estică şi 44°25´46˝ latitudine nordică.